Jyllingespejderne –

Jyllingespejderne –

De grønne spejdere i Jyllinge

Praktisk

Kontingent:

Det koster 500 kr. pr. halvår at være medlem, kontingentet opkræves halvårlig og returneres ikke efter sæsonstart.

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

Yderligere udgifter

Udstyr til spejderen købes selv. Det kan f.eks. købes på https://www.55nord.dk/ men kan med fordeles også findes brugt.

Dertil vil der kommer udgifter til ture og sær arrangementer.

Forsikring

Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder. Men vi anbefaler at I også tegner en privat.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.