Jyllingespejderne

Jyllingespejderne

– de grønne spejdere i Jyllinge.

Bæver (0. – 1. klasse)

Leder

Morten Kronborg-Petersen
tlf +45 52213427

Mødeaften

Mandag: 17.00-18.30

Årgang

De yngste spejdere kalder vi bævere. Vi bruger Bæverdammen som fantasiramme for spejderarbejdet.

Bæverne lærer grundlæggende spejderfærdigheder og samarbejde gennem leg med mening. Bæverne lærer at færdes i og passe på naturen. Aktiviteterne kan være de samme som de større spejderes, blot tilpasset bævernes alder. Vi laver mad, tænder bål, bruger kniv og økse under opsyn, krammer træer, hører historier og mange andre spejderaktiviteter. Bæverne er inddelt i mindre grupper, kaldet familier

Kom og vær med.
Kontakt baever@jyllingespejderne.dk for at høre mere