Morse koden

Denne kode er lavet af Samuel Morse til brug for Telegraf tjenesten.
Hvert tegn er oversat til en kombination af . (prik/-ker) og - (streg/-er).

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F * L Æ P J B X C Y Z Q Ø CH

Forklaring:

Prikker Streger

a .-

b -...

c -.-.

d -..

e .

f ..-.

g --.

h ....

i ..

j .---

k -.-

l .-..

m --

n -.

o ---

p .--.

q --.-

r .-.

s ...

t -

u ..-

v ...-

w .--

x -..-

y -.--

z --..

æ .-.-

ø ---.

å .--.-

               

1 .----

2 ..---

3 ...--

4 ....-

5 .....

6 -....

7 --...

8 ---..

9 ----.

0 -----

specielle tegn:

.
......

,
.-.-.-

?
..--..

!
--..--

-
-....-

@
.--.-.

#
........

:
---...

f.eks. "...././.---//" skal oversættes til "Hej"

Man har også mulighed for at få præsenteret koden som andet end prikker og streger, nemlig som tal (prikker = ulige, streger = lige) eller bogstaver (prikker = vokaler, streger = konsonanter).